Hvem kan deltage ?

Er du bevægelseshæmmet eller gigtramt, og derfor ikke kan deltage i almene idræts-tilbud, er undervisning i Varmtvandsbassin og Pilates måske noget for dig.

Alle der kan skrive under på en tro og love erklæring der bevidner, de har ret til at deltage.   

Vi har undervisning på ugens 4 dage
Der undervises i små hold

Der undervises af uddannet undervisere
Undervisningen er tilrettelagt specielt for personer med ondt i bevægelsesapparatet.   
            
Økonomisk tilskud
Kommunen giver tilskud til undervisningen efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Der betales forud for hver sæson:
januar - juni
august - december

Kompensation

Pga. corona kan enkelte hold være nedlukket i en kort periode. Det ydes der ikke kompensation for.