Varmtvands-bassin


Du behøver ikke kunne svømme!

Bevægelse på land


Se pilates kurser m.m.

Corona


GOK Skjern-Tarm aftenskole åbner igen dørene til bassintræning og pilates! Der er få ændringer i programmet i næste uge - hvis I ikke har fået en mail omkring dette - så henvend jer på tlf. 41273741.

Generalforsamling


Generalforsamling Torsdag d. 26. august kl. 19.00 Aktivitetscentret, Skjern Velkomst v/ Conni Hejlskov Dagsorden udleveres på generalforsamlingen. Der serveres en let anretning i forbindelse med generalforsamlingen. Deltagere, der er medlem af GOK Skjern-Tarm, er stemmeberettigede. Forslag til bestyrelsen, skal være formanden Conni Hejlskov, Spanager 17, Tarm i hænde senest 8 dage før Generalforsamling – dvs. senest d. 18. august. Det vil glæde os, hvis I holder traditionen ved lige og møder talrigt op og derved holder liv i vores aktiviteter på begge sider af åen.

Foredrag om stress og den gode søvn.

D. 3. november kl. 19. Vestjysk Gymnasium.
    dof